Ing. Bc. Martin Durec - daňový poradce

"Není vhodné kontrolovat subjekt, který má daňového poradce, lze-li kontrolovat subjekt, který nemá daňového poradce"

E-mail poradenství

Pro poskytnutí placeného daňového poradenství touto formou je třeba přesným způsobem zformulovat daňový dotaz a zaslat ho e-mailem na níže uvedenou e-mailovou adresu. Je zde třeba také uvést údaje pro účely fakturace odpovědi na váš dotaz.
Obratem je vám zaslán e-mailem se zprávu o tom, zdali je možné se vaším dotazem v rámci této služby zabývat a dále zprávu o konečné ceně za tuto službu.
Vzhledem k charakteru a formulaci dotazů a provozním možnostem může v některých případech od zaslání vašeho dotazu k zaslání zprávy z mé strany uplynout i několik dní. Po zodpovězení vašeho dotazu e-mailem vám bude odpověď následně ještě zaslána písemně (tj. oficiální stanovisko daňového poradce včetně otisku kulatého razítka) poštou a to spolu s fakturou. Za odpověď tedy předem neplatíte, platíte až po jejím zodpovězení. Upozorňuji, že dotaz je z mé strany konečným způsobem, a tím i pro mě závazně, zodpovězen až tehdy, když obdržíte nejen odpověď e-mailem, ale také i její písemnou podobu, jak je výše uvedeno.
Toto poradenství je poskytováno v rozsahu mou kanceláří poskytovaných služeb.
Za zodpovězení jednoho dotazu účtuji od 300,-- Kč dle náročnosti. Vaše dotazy zasílejte na: ing.martin.durec@centrum.cz

© Ing. Bc. Martin Durec 2007-2011